25/11/2015

VOKSEN

SVØMMEOPPLÆRING FOR VOKSNE

Svømmeopplæring for voksne er et tilbud til alle voksne som trenger opplæring eller veiledning i svømming. Her tar vi av oss voksne som aldri har lært å svømme, voksne med vannskrekk, voksne som kan svømme men trenger mer trening før de går ut på dypet og lignende.
Å skape trygghet til instruktøren er et viktig element i voksenopplæringen. I likhet med kursene for barn er det også viktig at de voksne skal bli kjent med og trygg på oppdriften og motstanden i vannet. Igjen benyttes elementære flyte- og gli øvelser før den ordinære teknikktreningen starter.
Kurset blir stort sett lagt opp etter individuelle behov der hovedtanken er å gi deltakerne utfordringer på individuelt nivå.

Basseng: Varmtvannsbasseng
Tid: 45 minutter, 1 gang i uken over 1 halvår
Antall deltakere pr. gruppe: 12
Pris: 2150-2650kr + inngangsbillett til basseng

CRAWLEKURS FOR VOKSNE – NIVÅ 1

Kurs for voksne som ønsker innføring i å svømme crawl. Timen baseres på å lære de grunnleggende teknikkene for god crawl. Det settes vekt på øvelser for linjeholdning, pust og beinspark.Krav: Du må være trygg på dypt vann, og være svømmedyktig.

Basseng: 25m, hel bane
Tid: 60 minutter, 1 gang i uken over 1 halvår
Antall deltakere pr. gruppe: 12
Pris: 2150-2650kr + inngangsbillett til bassengCRAWLEKURS FOR VOKSNE – NIVÅ 2

Kurs for voksne som kjenner til crawl, men ønsker mer veiledning. Timen baseres på videreutvikling av crawl, samt noe vendinger og rygg. Det fokuseres på øvelser knyttet til teknisk utførelse ved mindre motstand i vannet og linjehold og beinspark.

Basseng: 25m, hel bane
Tid: 60 minutter, 1 gang i uken over 1 halvår
Antall deltakere pr. gruppe: 12
Pris: 2150-2650kr + inngangsbillett til basseng

CRAWLEKURS FOR VOKSNE – NIVÅ 3

Crawlekurs for viderekommende. For å kunne delta på dette kurset må du ha en grunnleggende crawlforståelse, og kunne svømme flere lengder. Fokuset på kurset er å lære finkoordinert crawl og utvikle utholdenhet. Det vil være mer fokus på finteknikk.

Basseng: 25m, hel bane
Tid: 60 minutter, 1 gang i uken over 1 halvår
Antall deltakere pr. gruppe: 6
Pris: 2150-2650kr + inngangsbillett til basseng


VANNTRIM

Vanntrim er et tilbud til de som ønsker å trimme i vann. Vanntrim er en fin treningsform der du ikke belaster kroppen unødig da vi bruker vannet som motstand. Denne treningsformen er fin for voksne/eldre mennesker, gravide og de med muskel- og skjelettplager. Du avgjør selv hvor mye du tar i og gjennom det hvor stor belastning kroppen din får ut fra eget behov. Det er alltid mulighet for individuelle tilpasninger.
Dette er en time med musikk, smil og fin trening i vannet.

Basseng: Varmtvannsbasseng
Tid: 50 minutter, 1-2 ganger i uken over 1 halvår
Antall deltakere pr. gruppe:
20
Pris: 2150-2650kr + inngangsbillett til basseng