11/05/2022

Virksomhetsplaner

Asker svømmeklubb sin virksomhetsplan danner det overordnede styringsgrunnlaget for klubben. Virksomhetsplanen definerer hva klubben skal være og ønsker å oppnå i løpet av perioden og hvordan dette skal gjøres. Dette gjelder alle forhold ved klubbens virksomhet, inkl. det sportslige tilbudet, de administrative forholdene og den daglige ledelsen og styringen av klubben.

Virksomhetsplan for 2021-2024