25/11/2015

VILL I VANN

Tilbudet er rettet mot unge som allerede har grunnleggende svømmeferdigheter, og er ikke et tilbud for de som ønsker å lære å svømme. Av denne grunn retter man seg ikke mot de under 10 år som bør benytte seg klubbens svømmeskole, hvor fokus er på svømmeopplæring.

«Vill i vann» er et breddeaktivitetstilbud for barn og unge med fokus på mestring og progresjon, miljø og samhold. Vill i vann er et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker å konkurrere aktivt.

Vill i vann skal kjennetegnes ved;
– At barna trives
– Aktiviteten er lekbetont
– Kompetente instruktører/trenere som ser hver enkelt
– Aktivitet er tilpasset deltakernes alder, utvikling og behov
– Et aktivitetstilbud som utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt
– Aktiviteten vil bruke bassenget, svømmehallen og omgivelsene rundt på ulike måter med sikte på å utvikle kreativitet og allsidig bevegelseserfaring

Aldersgruppe: 10-13år
Tidspunkter: 2 ganger i uken a./45min
Deltakere pr. gruppe: 12

Trening 1:
Valg 1: Synkron
Valg 2: Stup
Valg 3: Minipolo

Trening 2:
SvømmingNorgesSvommeskoler_Original-2
Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.