25/11/2015

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

SEL

Forkunnskaper: Barna skal mestre rygg og crawl med pust til siden og glistup fra bassengkant, samt være trygg på dypt basseng.

Mål:
1. Crawl og rygg teknikk inkl. linje, pust, armtak, beinspark, fraspark
2. Livredning og forstå hvorfor en skal varsle 113.
3. Gjennomføre 25 meter crawl og rygg, uten hjelp.

Basseng: 25m, halv bane, Holmen eller Risenga svømmehall
Tid: 40 minutter, 1 gang i uken
Antall barn pr. gruppe: 6
Pris: 700kr/mnd + inngangsbillett til bassenget
Undervisningen går kontinuerlig gjennom hele skoleåret. Barna avanserer til neste nivå når de mestrer målene på nivået.


SJØLØVE

Forkunnskaper: Barna skal mestre god teknisk rygg og crawl med pust til siden over minst 25 meter, samt kunne utføre stup.

Mål:
1. 10m delfinbevegelse på mage
2. Åpen vending i rygg og crawl
3. Stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl
4. Svømme 25m rygg
5. 10m brystbeinspark

Basseng: 25m, hel bane, Holmen eller Risenga svømmehall
Tid: 60 minutter undervisning, 1 gang i uken
Antall barn pr. gruppe: 8
Pris: 750kr/mnd + inngangsbillett til bassenget
Undervisningen går kontinuerlig gjennom hele skoleåret. Barna avanserer til neste nivå når de mestrer målene på nivået.


DELFIN

Forkunnskaper: Barna skal kunne svømme rygg og crawl med pust til siden, samt mestre brystsvømming og delfinbevegelse i vann.

Mål:
1. 8 kick under vann med god linjeholdning
2. 15m brystbeinspark med delfinbevegelse
3. 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
4. Lære om konkurranserutiner

Basseng: 25m, hel bane, Holmen eller Risenga svømmehall
Tid: 45 minutter, 2 ganger i uken
Antall barn pr. gruppe: 8
Pris: 910kr/mnd.
Undervisningen går kontinuerlig gjennom hele skoleåret. Barna avanserer til neste nivå når de mestrer målene på nivået.


HAI

Forkunnskaper: Barna skal kunne svømme rygg og crawl med pust til siden, mestre god teknikk i brystsvømming med starter og vendinger og kjenne til butterfly.

Mål:
1. Ha lært seg saltovending, bryst-/butterfly vending og medley vending.
2. Svømme 100 meter Medley
3. Lære om konkurranserutiner
4. Startstup

Basseng: 25m, hel bane, Holmen eller Risenga svømmehall
Tid: 60 minutter, 2 ganger i uken
Antall barn pr. gruppe: 8
Pris: 960kr/mnd.
Undervisningen går kontinuerlig gjennom hele skoleåret. Barna avanserer til Intro når de mestrer målene på nivået.


NorgesSvommeskoler_Original-2
Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.