Vi søker assisterende trener til Elitegruppene!

10/09/2020

Asker svømmeklubb (ASK) ble stiftet 1971 og har i dag ca 1600 medlemmer. Klubben ledes av daglig leder i 100% stilling og vi er 9 fast ansatte. Trenings- og konkurransevirksomheten består av rundt 250 svømmere.
ASK har svømmegrupper fra rekrutt til masters, og elitesatsing. I tillegg har virksomheten avdelinger for stup, synkron, minipolo og Open Water. Svømmeskolen omfatter ca 55 instruktører og ledes av svømmeskoleansvarlig. I tillegg driver klubben skole- og barnehagesvømming.

Klubben har i dag ett trenerteam bestående av 3 fulltidsansatte trenere. Hovedaktiviteten er lagt til Holmen Svømmehallen i Asker.
Asker svømmeklubb jobber aktivt for vekst på alle nivåer og er pr i dag Askers største særidrettslag.
Asker svømmeklubb har et trenerteam som jobber svært godt sammen, og vi ønsker nå å styrke bemanningen med ytterligere 1 trener.

Er du en person som gjerne er i starten av din trenerkarriere og som ønsker å utvikle deg i trenerrollen med støtte i en veldrevet klubb og erfarent trenerteam?
Vi søker etter en person med brennende interesse for svømming, og som er faglig interessert og nysgjerrig! Du motiveres av at utøverne utvikler seg som svømmere og individer, og ser at du har en viktig rolle i deres
utviklingsløp. Du vil gjennom din personlighet og arbeidsinnsats være en viktig bidragsyter til at Asker svømmeklubb når sine ambisjoner.
Du vil primært jobbe med våre tre øverste gruppenivåer. I samarbeid med gruppenes ansvarlige trenere, vil du ha ansvar for treninger i vann eller på land. Arbeidet vil bestå av treninger hvor du er hovedansvarlig og
treninger hvor du er assisterende trener. Du vil også bistå i testing og utarbeidelse av ulike analyser.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Vi tror rette kandidat har vært konkurransesvømmer og som gjennom egen erfaring vet mye om hvilke krav sporten stiller.
• Du har, eller er i ferd med å opparbeide deg, relevant trenerfaglig studiekompetanse. Asker Svømmeklubb er opptatt av ansattes faglige utvikling og gir muligheter for videreutdanning
• Du er menneskeorientert, og god til å se hver enkelt utøver
• Du er en utpreget «team-player», med gode samarbeidsevner og godt humør
• Du kan kommunisere godt med utøvere, foreldre og samarbeidspartnere. Det er en forutsetning at du behersker norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig
• Du er ydmyk og kan forholde deg til klubbens strategi, sportslige plan og retningslinjer
• Du arbeider strukturert – og behersker PC/Mac Office-programmer på et godt brukernivå
• Du kan «lede deg selv», har «orden i sysakene» og er et godt forbilde for utøverne. Du tåler høyt arbeidspress i hektiske perioder

Kjenner du deg igjen i kandidatbeskrivelsen og trigges av stillingen, er du velkommen til å søke jobb som assisterende trener for elitegruppene i Asker Svømmeklubb!

Vi tilbyr;
• Lønn i henhold til kvalifikasjoner
• Fri PC og mobilbruk
• Et spennende og godt arbeidsmiljø med muligheter for personlig utvikling

Søknad med CV sendes til Rolf Nordang på rolf@askersvom.no
Søknadsfrist: Fortløpende, og senest 25 september.
Vi tar kontakt med aktuelle kandidater ift videre prosess.