Vårstevnet – dugnadsinfo

25/05/2016

Her er en oversikt over bemanning og leveranser til kafeen, samt en tidtakerinstruks:

Bemanning pr. 27. mai 2016

Matleveranser pr. 25. mai 2016

Tidtakerinstruks