Trygg på trening

06/04/2022

Tekst og bilder er hentet fra Trygg på trening

Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at alle barn er trygge på trening?

Kurs for de som er sammen med barna og ungdommen

I løpet av våren skal Asker SK gjennomføre kurset «Trygg på trening med Redd Barna» for alle ansatte, tillitsvalgte, trenere, instruktører og lagledere. Kurset er utviklet i samarbeid med Norges Idrettsforbund (NIF), Kompetansesenter mot seksuelle overgrep og innen våre svømmeidretter; NSF. Kurset skal gjøre idrettsarenaen til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere og frivillige kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hvordan man kan forebygge vold og seksuelle overgrep i egen klubb, og hva man skal gjøre om man er bekymret for et barn.

Lyst å lese mer?

https://historier.reddbarna.no/trygg-pa-trening-med-redd-barna/