25/11/2015

TRENINGSLEIR

I løpet av sesongen reiser ulike grupper på leir og reisekonkurranser med Asker Svømmeklubb.

Vi ønsker å være tidlig ute med booking av transport og overnatting, slik at vi får de beste og rimeligste alternativene.

Viktig

Alle som deltar på leir eller konkurranser i utlandet skal medbringe Europeisk Helsetrygdkort.
Dette bestiller du enkelt hos NAV: https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do.
Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på samme vilkår som oppholdslandets borgere.

Vi må be om at foreldre holder utøvere hjemme som er syke/dårlige ved avreise.

Asker Svømmeklubb kan ikke refundere egenandel ved sykdom. Det er derfor viktig at barnet ditt har reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse i tillegg til Helsetrygdkortet. Barn er vanligvis dekket av foreldrenes reise/avbestillingsforsikring.

Dette er et leir hvor vi representerer Asker Svømmeklubb.
God oppførsel og kameratskap er en selvfølge!