Til svømmere og foresatte i Asker svømmeklubb

13/09/2016

Nå er vi godt i gang med trening og er i ferd med å komme i normale gjenger etter en hektisk start på høsten.

Vi har som kjent fått tre nye trenere. Rolf og Sven er med oss 100% fra 1. oktober da deres nåværende engasjement i tidligere jobber avsluttes. Link har funnet hus og familien er i ferd med å finne seg til rette i Norge. Alle trenerne har hatt en travel start på høsten, men vi synes at de har klart seg bra under omstendighetene.

Høstferieleir er planlagt for alle grupper! Husk påmeldingsfrist 15.september.

Høsten vil trenerne benytte til å bli bedre kjent med svømmerne og lage en Sportsplan.

Styret jobber med Klubbhåndbok og Virksomhetsplan, som vil bli ferdigstilt i løpet av høsten. Her vil det være mye relevant informasjon og rutiner.

Vi fortsetter også arbeidet med kommunen for å på sikt være med å drifte den nye svømmehallen.

Det er stor arbeidsbelastning på trenere, styret og daglig leder. Ingvild i svømmeskolen har også bidratt og hjulpet oss gjennom en travel oppstartsperiode.

Vil du bidra? Vi trenger all den hjelp vi kan få og er det noe du er god til og kan bidra med, si ifra til noen i styret eller til Petra. Det er flere grupper som jobber med spesifikke områder allerede.

Snart blir det dommerkurs og da er det bare å melde seg på – dommere kan vi ikke få nok av.

På høstens foreldremøter er det mulig å ta opp ting dere ønsker å diskutere. Spill gjerne inn ting til daglig leder. Innkallinger kommer snart.

Husk å meld deg inn i ASK, svømmerne er automatisk medlem. Foresattes aktive medlemskap sikrer din stemme på årsmøte og hjelper til å drifte klubben.

http://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=41982

 

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Petra og Styret