Til Asker svømmeklubb

29/06/2016

Som et ledd i utviklingen av Asker Svømmeklubb ble det besluttet å dele den nåværende stillingen som hoved/elitetrener i to stillinger; en Hovedtrener og en NM/Elitetrener og utlyse disse. Samtidig har vi utlyst en stilling som Trener/Juniorutvikler.

Søknadsfristen var 30 april og vi fikk 21 velkvalifiserte søknader.

Asker svømmeklubb har gjennomført en omfattende intervjuprosess hvor blant annet innspill fra svømmere og foreldre ble brukt. Vi omsatte disse innspill fra klubbens medlemmer til «caser» som ble brukt ved andregangs intervju.

Norges Svømmeforbund har bistått i ansettelsesprosessen og utvelgelse av kandidater.

Vi har gjennomført intervjurunder hvor flere kandidater har deltatt for å sikre at vi har et team som kan jobbe godt sammen. Prosessen er nå i ferd med avsluttes og vi vil gå ut med informasjon til alle søkere i løpet av de nærmeste uker.

På oppstartsleiren i august vil vi presentere trenerteamet som vi er svært trygge ved at vil bidra til den fortsatte positive utviklingen av klubben.

Asker Svømmeklubb går spennende tider i møte med internasjonale topptrenere og ny svømmehall i 2017.

 
Vi ønsker alle en god svømmesommer og ønsker våre utøvere som skal delta i NM lykke til.

Styret i Asker Svømmeklubb