17/01/2018

TERMINLISTER

Terminliste: Høst 2020

Vi trenger lagledere til stevner – det er ikke mye jobb men til stor hjelp for våre trenere og utøvere. Gi beskjed til trenerne eller send et mail til admin@askersvom.no og si hvilket stevne du kan være lagledere for!

Trenerne for gruppene Konkurranse, Elite Ung, Speed Elite, Elite Jr og Sr sørger for påmelding til konkurranser.

Delfin, Hai, Intro og Start må selv sende inn påmelding til alisher@askersvom.no.

Vennligst respekter påmeldingsfristene.