Temamøte: Etikk i idretten

04/02/2022

HEF er stolte av å invitere til et veldig spennende temamøte om etikk i idretten!

Tid: Onsdag 9. februar kl. 18
Sted: Litteraturhuset i Oslo og digitalt
Pris: Gratis

Utfordringer med etikk og idrett

Innen idretten møter man etiske utfordringer nesten daglig, fra de enkleste spørsmål om treningsmetoder og hvem som skal tas ut på laget til de mest kompliserte spørsmål om idrettsmedisin og internasjonal sportsvasking.

Norges Idrettsforbund har etisk og trygg idrett som satsningsområde, og jobber med slike spørsmål på alle nivåer innen idretten. På møtet skal vi bli bedre kjent med denne satsningen, og høre om hvordan man arbeider i lokale klubber, i trenerutdanningen og i flere av idrettens etiske råd.

Innledere

Cecilie Prebensen er seniorrådgiver verdiarbeid i Norges Idrettsforbund, og ledet arbeidet med å utarbeide rapporten «Etisk og trygg idrett» som ble levert i april 2021.

Christine Holm Moseid er lege og forsker i idrettsmedisin ved Norges Idrettshøgskole, og er medlem i Idrettsmedisinsk etikkutvalg.

Hege Mortensen er jurist og partner i advokatfirmaet Svensson Nøkleby. Hun er leder for Etisk komite i Norges Skiforbund.

Robert Mood er pensjonert generalløytnant, forfatter og foredragsholder, og er leder av Idrettsforbundets etiske råd som ble opprettet i 2021.

Til sammen vil de gi oss innblikk i mange av de etiske utfordringer som idretten står overfor, både i breddeidretten og i internasjonal toppidrett.

Av smittevernhensyn blir det forhåndspåmelding for dem som ønsker å være med i Litteraturhuset. Det er maks 120 plasser, du melder deg på ved å trykke på påmeldingsknappen og sende inn ditt navn, telefonnummer og e-postadresse. Møtet vil også bli overført digitalt.

For mer informasjon og påmelding
Link for pålogging legges ut på siden der linken fører dere til

Arrangør: Human-Etisk Forbund