Master

Risenga feirer 10år!

Risenga svømmehall er 10 år 2. september, og feirer dette med en jubileumsuke fra 2. – 10 september. Av denne grunn vil det være mye aktivitet i hallen disse dagene, og vi ber derfor om at alle opplyser om dette til sine barn eller deltakere som skal ha trening på Risenga. Opplegget vil ikke komme […]