Svømmeskole høst 2020

29/07/2020

Velkommen tilbake til ny sesong!

Som informert i tidligere utsendt mail, er det nå besluttet at alle deltakere fra våren 2020 vil overføres til samme gruppe, tid og dag som de har hatt i våres.
Den formelle flyttingen internt i systemet vil skje innen oppstart. Du har selv mulighet til å se tidligere deltakelse ved å logge inn på;
www.tryggivann.no – menylisten øverst til høyre – mine aktiviteter.
Oppstart skjer fra og med uke 34 i Holmen- og Risenga svømmehall.

I tråd med retningslinjer og smitteverntiltak for å sikre en trygg gjennomføring av aktiviteten ber vi alle om å følge tiltak gjeldende for hver av svømmehallene. Disse finnes i svømmehallen og på kommunens nettsider.
I tillegg til dette gjelder følgende regler fra FHI/NSF/Asker svømmeklubb:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme.
  2. God og forsterket hygiene.
  3. Redusert kontakt mellom personer.
  4. Ingen foresatte tilstede i svømmehallen under undervisningen, kun for avlevering/henting.
  5. Personlig utstyr skal ikke benyttes eller deles med andre, som for eksempel svømmebriller, badehette osv.

En egen oppstartsmail vil også sendes ut før oppstart.
Har du spørsmål, ta kontakt med: kurs@askersvom.no
Vi gleder oss til å se alle deltakere igjen!