07/03/2016

STUPSKOLEN

Norges Stupskole er NSF sin mal for stupopplæring.
Stupopplæringen arrangeres av lokale klubber. Alle klubber som er registrert i Norges Stupskole driver stupopplæring etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk.

Norges Stupskole har fire hovedmål:

Les mer om Norges Stupskole her


NorgesSvommeskoler_Original-2
Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.