Støtte fra Sparebankstiftelsen DnB – igjen!

03/12/2017

ASK har fått 100.000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB.

Pengene er søkt til Redcore treningsutstyr/gymsal utstyr og rekordtavler.

Daglig leder og representant for styret vil i desember motta støtten ved sermoni i Asker.

Svømmeklubben setter stor pris på at Sparebankstiftelsen DNB støtter oss.