28/10/2020

Stillingsbeskrivelse; styret

StillingBeskrivelse
LederOverordnede ansvaret for driften og utviklingen av klubben. Leder skal videre bidra til at klubben blir profilert i lokale media og ovenfor kommunen.
NestlederFungere som leder i Leders fravær (kan ha andre oppgaver i tillegg, har i siste periode vært ansvarlig for personal og økonomi)
Sportslig ansvarlig – breddePlanlegging/oppfølging/utvikling av det sportslige opplegget i de øvrige tilbudene i klubben og miljøene i disse gruppene. 
Sportslig ansvarlig – elitePlanlegging/oppfølging/utvikling av sportslig opplegg for elitesatsingene og miljøene i disse gruppene.
Stevne- og hallansvarligStevne- og hallansvarlig har ansvaret for den planlegging og tilretteleggingen av alle de sportslige og tekniske aktivitetene i forbindelse med stevner og mesterskap i Holmen svømmehall.
Økonomi- og personalansvarligØkonomi- og personalansvarlig har ansvaret for at klubben og styret har full kontroll med klubbens økonomi og personalsituasjon.
Sosial- og utdanningsansvarligSosial- og miljøansvarlig har ansvar for at det tilrettelegges for å gjennomføres aktiviteter og tiltak som sikrer et godt sosialt miljø og samhold i klubben.Sosial og miljøansvarlig skal videre etablere informasjon og opplegg (om mulig) for tilrettelegging for svømmerne i videregående skoler og videre studiemuligheter der svømmingen har en betydning (f.eks. svømmescholarship i utlandet).
Oppfølging kommune – administrasjon og politikereLøpende overvåkning og oppfølging av offentlige saker av betydning for klubben, etablere og vedlikeholde et nettverk av kontakter i kommuneadministrasjonen og blant politikerne.(Etablere et opplegg for tettere oppfølging og kommunikasjon med foreldre som senere skal forvaltes av administrasjon og styret v/styreleder)
VaramedlemVaramedlemmet trer inn ved fravær av andre styremedlemmer eller dersom et styremedlem slutter i løpet av året. Varamedlemmet går inn i styret som fast medlem i neste periode (erstattet styremedlem som slutter).
Arrangementskomite/ ‘sosialkomitè’Arrangementskomiteen har det overordnede ansvaret for gjennomføring av mesterskaps og stevnearrangement i Holmen svømmehall, dvs. ansvar for ansvar for alle administrative og sosiale aktiviteter i forbindelse med arrangement, inkl. bemanning)

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 04.06.22
Godkjent: 24.05.22