28/10/2020

Stillingsbeskrivelse; ansatte

Daglig leder

Daglig leder er sentral i drift og utvikling av klubben. Daglig leder har en nøkkelfunksjon i å legge til rette for klubbens medlemmer og alle de frivillige ildsjelene. Daglig leder har personalansvar for klubbens ansatte og er ansvarlig for den daglige drift av klubben så som økonomi, samfunnskontakt, kontakt med NSF mm

Organisasjon og plassering

• Daglig leder rapporterer til Styret, i det den daglige drift forholder daglig leder seg til styreleder og personer med ulike ansvar utpekt av styret.
• Daglig leder tilrettelegger og forbereder styresaker som skal fremlegges slik at styret får et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

Ansvar og myndighet

• Daglig leder har personalansvar for svømmeskoleansvarlig, hovedtrener, ansvarlig for skole og barnehagesvømming og bredde- og prosjektansvarlig.

Svømmeskoleansvarlig

Svømmeskoleansvarlig har ansvaret for svømmeskolen, og skal sikre at opplæringen i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene Norges svømmeforbund har lagt til grunn i Norges Svømmeskole.

Organisasjon og plassering

• Svømmeskoleansvarlig rapportere til daglig leder.
• Svømmeskole ansvarlig samarbeider med hovedtrener og trenere om overgang fra svømmeskole til treningspartier.

Ansvar og myndighet

• Svømmeskoleansvarlig har personalansvar for svømmeskoleinstruktørene og assisterende svømmeskoleansvarlig.

Hovedtrener

Hovedtrener skal ivareta og utvikle klubbens sportslige svømmetilbud i henhold til sportsplanen fra svømmeskole til elite. Hovedtrener har en nøkkelrolle i den helhetlige strategi for klubbens utvikling. Hovedtrener skal utvikle klubbens sportsplan og sikre at klubbens trenere og assistenttrenere jobber i henhold til sportsplanen.

Organisasjon og plassering

• Hovedtrener rapporterer til daglig leder.
• Hovedtrener samarbeider med svømmeskoleansvarlig og trenere om overgang fra svømmeskole til treningspartier.

Ansvar og myndighet

• Hovedtrener har personalansvar for trenerteamet

Elitetrener

Elitetrener skal ivareta klubbens elitesatsing i henhold til klubbens sportsplan. Elitetrener skal ha god kjennskap til norsk svømmesport Norges svømmeforbund sine krav og anbefalinger for være en toppidrettsutøver i Norge.

Organisasjon og plassering

• Elitetrener rapporterer til hovedtrener.
• Elitetrener samarbeider med resten av klubbens trenerteam.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 11.05.22
Redigert: 11.05.22
Godkjent: –