Skjetten Open 17 – Viktig info!!!

08/09/2017

På grunn av mange påmeldte er det store endringer på Skjetten open.

Henviser til dokumentet «Info om endringer» på livetiming-siden for stevnet:

http://livetiming.medley.no/stevnedetaljer.aspx?stevnenr=2278

Merk spesielt at innsvømming (08.00) og stevnestart (09.00) er framskyndet én time både lørdag og søndag.

Se vedlagte fil som viser hvilke svømmere fra Asker som er strøket, eventuelt står på venteliste.

Vedlagt finner dere en oversikt over øvelser og hvilke som er påmeldt til Skjetten Open.