Sjekkliste; HMS-runde

Sjekklisten benyttes ved HMS-runder i kontorlokaler, svømmehall og garderober. Forhold som ikke er tilfredsstillende tas opp med daglig leder.

 Nr

 Sjekkpunkt

Utført

 Merknader

1

Vedlikehold, bruk og oppbevaring av utstyr

 

 

2

Er det tilfredsstillende bruk og vedlikehold av utstyr og lokaler

 

 

3

Arbeidsplassen er godt tilrettelagt med tanke på arbeidsstillinger, opplæring, flyt i arbeidet, belysning, inneklima m.m.

 

 

4

Er det klare retningslinjer for bruk av utstyr?

 

 

5

Er svømmehallen/garderoben ryddig og er det god orden?

 

 

6

Er trenere/instruktører kjent med førstehjelp?

 

 

7

Er trenere/instruktører gjort kjent med rømningsveier, brannslokkeutstyr og branninstruks?

 

 

8

Finnes det forhold i hallen/garderoben som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert:
Godkjent: