28/10/2020

Sjekkliste; årsmøtet

Arbeidsoppgave

Frist

Utført

Vi har kontaktet valgkomiteen

3 – 6 mnd før

 

Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere loven vår

3 – 6 mnd før

 

Vi har tatt kontakt med revisor

4-5 mnd før

 

Vi har oppdatert medlemsregistret vårt

Nov – des

 

Årsrapporten MÅ VÆRE FERDIG, da den er en del av revisjonsrapporten

1 – 2 mnd før

 

Vi har laget plan sammen med revisor for å alle regnskapspapirene og revisjonsrapport klart til årsmøtet.

1 – 2 mnd før

 

Vi har en oppdatert aktivitetsplan med tilhørende budsjett

4 mnd før

 

Vi har sendt ut innkalling til årsmøtet

1 mnd før

 

Vi vet hvem som skal lede årsmøtet

1 mnd før

 

Vi har lagt siste styremøte i forhold til årsmøtedatoen

1 – 2 uke før

 

Vi har behandlet innkomne forslag

1 – 2 uke før

Vi har mottatt valgkomiteens innstilling

1 – 2 uke før

 

Vi har laget styrets innstilling til ny valgkomité

1 – 2 uke før

 

Vi har kontroll på hvem som har stemmerett

1 uke før

 

Vi har satt opp og sendt ut en agenda og sakspapirer i tråd med lovens § 13

1 uke før

 

Vi har gitt informasjon til idrettskretsen om hvem den nye styrelederen av idrettslaget er

1 mnd etter

 

Vi har oppdatert våre nettsider med nytt styre

1 mnd etter

 

Vi har oppdatert opplysningene i Brønnøysundregistret

1 mnd etter

 

Vi har kontaktet idrettskretsen for å få vite hva idrettslaget kan få hjelp til

1 mnd etter

 

Vi har sendt ut/publisert en signert protokoll

1 mnd etter

 

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 04.06.22
Godkjent: 04.06.22