28/10/2020

Rutiner; oppfølging av skadde utøvere

  1. Utøver/foresatte rapporterer skade/relevant sykdom til trener.
  2. Skade/relevant sykdom registreres av trener, med tanke på årsaksforhold og statistikk. (Eksempler på tidligere skader: Rabdomyolyse, beinbrudd, overtrening, kyssesyke og lignende virus, pandemi, astmaproblematikk, skulderskader, utslett, ryggproblemer, etc.).
  3. Årsak (trening, individ eller sammensatt) til skade forsøkes avdekket, og tiltak iverksettes.
  4. Utøver/foresatte kontakter fastlege, evt. henvisning til spesialist.
  5. Utøver/foresatte bruker Norges Svømmeforbunds forsikring ved behov.
  6. Klubbens kontaktliste er tilgjengelig for faglig/praktisk støtte (forebygging og restituering).
  7. Trener tilrettelegger med eget program (land og vann), og følger opp utøver.
  8. Ved behov arrangerer klubben møte med impliserte parter.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20