28/10/2020

Retningslinjer; trenere

Trenere skal bidra med sin kunnskap og sine ferdigheter til at Asker svømmeklubb når sine mål, og streber mot klubbens visjon.

Alle trenere forventes å være sterkt motiverte, engasjerte, profesjonelle og opptatt av aktivt å bidra til at klubben utvikles og medlemmene presterer og trives.

Trenerne forventes å gå foran som gode eksempler og forbilder overfor utøverne. Skal vi kunne stille krav til utøverne må vi også stille krav til trenerne. I Asker svømmeklubb ønsker vi at trenere skal jobbe i et team der en utvikler, utfyller og utfordrer hverandre.

Alle trenere skal følge klubben utviklingstrapp slik at det som gjøres på de ulike gruppene er samordnet.

Trenerne i vår klubb forventes å:

  • Trenerne bidrar med sin kunnskap og sine ferdigheter til at Asker svømmeklubb når sine mål.
  • Trenerne opptrer profesjonelt og bidrar til klubbens sportslige utvikling samt trivsel og tilhørighet.
  • Trenerne går foran som gode eksempler og forbilder overfor utøverne.
  • Trenerne jobber i et team der alle utvikler, utfyller og utfordrer hverandre.
  • Alle trenere skal følge klubben utviklingstrapp.
  • Ansvarlig trener skal gjennomføre samtaler med individuelle utøvere minst en gang i året.
  • Trenerne møter forberedt (program) og til riktig tid på alle sportslige aktiviteter.
  • Ved disiplinærsaker følges klubbens retningslinjer. Kommunikasjon mellom involvert utøver/foresatt og trener foregår på ”tomannshånd”. Samtalen gjennomføres etter avtale med daglig leder om tid og sted.
  • Trenerne veileder og motiverer hver enkelt utøver, både under sportslig aktivitet, og ved individuelle samtaler. Treneren oppmuntrer også til individuelle mål og selvstendig tenkning.
  • Under sportslig aktivitet brukes ikke telefon eller annet elektronisk utstyr, hvis det ikke er relevant for aktiviteten. 

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 04.06.22
Godkjent: 04.06.22