28/10/2020

Retningslinjer; sponsorutvalg

Sponsorarbeidet utføres i nært samarbeid med daglig leder som vil står for oppfølging av sponsorene.

Sponsoransvarlig sine oppgaver er:

  • Kartlegge potensielle sponsorer
  • Lage innsalgspresentasjoner for ulike målgrupper, enkle attraktive pakker. 
  • Lage liste over potensielle sponsorer.
  • Koordinere arbeidet med daglig leder.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20