28/10/2020

Retningslinjer; skikk og bruk e-post

  1. Ref. nye GDPR-regler skal man ved store utsendelser ha alle på blindkopi. Dette bør også vurderes med mindre utsendelser.
  2. Vurder hvem du setter som hovedmottaker(e). Hovedmottaker(e) skal svare på innholdet hvis det ikke er ren informasjon. 
  3. Vurder hvem du informerer i ”kopi” – feltet. Kopifeltet er en mulighet til å informere mottakere uten krav om aksjon.
  4. Styresaker skal bare til det styret som behandler saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. 
  5. Ha respekt for andres tid. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. 
  6. Bruk feltet ”emne/tittel” til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne måten kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-postmelding.
  7. Tenk på hvordan teksten i e-postmeldingen vil virke for mottakeren. Unngå unødig bruk av store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som skriking. Din hensikt med dette kan feiltolkes av leseren!

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20