28/10/2020

Retningslinjer; rusmidler

Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for rusmidler.

  • Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme alkohol- eller ruspåvirket til sportslige aktiviteter eller andre aktiviteter i klubbens regi.
  • Ansvarlige for reise i klubbens regi skal aldri være alkohol- eller ruspåvirket
  • Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol eller nyte andre rusmidler i samvær med barn og unge.
  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes noen former for rusmidler i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til rusmidler. Asker svømmeklubb er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av rusmidler.

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder rusmidler. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol i private sammenhenger. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter.

Klubbens retningslinjer er i tråd med Idrettsstyrets retningslinjer.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20