28/10/2020

Retningslinjer; revisjon

Idrettslag med omsetning over 5 millioner kroner skal engasjere en statsautorisert eller registrert revisor som skal følge revisorloven. Revisor velges av årsmøte.

Revisor skal følge de gjeldende regler for regnskap og revisjon, og foreta de nødvendige kontrollrutiner. Ler mer her.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20