28/10/2020

Retningslinjer; på reisefot

Noen enkle regler alle må følge når vi er på tur:

  • Alle skal møte presis til avtalte tidspunkt for trening og måltid.
  • Alle hovedmåltider skal inntas i fellesskap.
  • Godteri/snacks er anbefales ikke på turer/leirer.
  • Utøvere under 18 år kan ikke gå ut alene i utlandet. Dere må alltid være minimum 3 stk. sammen. All aktivitet utenfor området må avtales spesielt med lagleder, uavhengig av alder.
  • Ved aktiviteter utenfor hotellområdet, skal utøvere i størst mulig grad være samlet. Felles transport til/fra trening og utflukter.
  • I harde treningsperioder og på konkurransehelger er det viktig med tilstrekkelig hvile/søvn. Det skal være ro på rommene senest kl. 21.30. Avvik fra tidspunkt vil bli gitt beskjed om – hvis behov.
  • Kontrollrunder til avtalt tid gjennomføres hver kveld, og lagleder oppfordrer til orden/trivsel på rommene.
  • Totalt forbud mot rusmidler fra avreise til hjemkomst. Brudd på dette punkt vil bli tatt opp med foreldre og man vil diskutere konsekvenser med foreldre.
  • Alle utøvere må gi beskjed om hvor de går, til enhver tid.
  • Bruk klubbtøy og klubbutstyr, hvis du har.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 04.06.22
Godkjent: 04.06.22