28/10/2020

Retningslinjer; foresatte

Til deg som er foresatt i klubben:

Asker svømmeklubb ønsker engasjerte foresatte som er interessert i barnas aktiviteter. Vi ønsker et godt samarbeid mellom foresatte og klubb. Vi er også avhengig av foresatte for å bistå klubben med gjennomføring av aktiviteter, samt stille på dugnad. 

Er du foresatt til en av våre utøvere? Da forventer vi at du:

 • Bidrar til at utøverne kommer i tide til treningene.
 • Setter deg inn i reglene som gjelder for utøvere, trenere og foresatte, og følger med på info fra klubben slik at en på en best mulig måte samarbeider med klubben for at utøveren skal få mest mulig ut av treningen.
 • Ikke involverer deg i treningen Ta heller ikke kontakt med trener eller utøver under treningen. Ikke kommuniser med barna, la treneren gjøre dette. Vi ønsker ingen foresatte tilstede under treningen, med mindre dette er avtalt med trener på forhånd av treningen.
 • Holder kontakt og informerer trener om spesielle ting. Ta gjerne kontakt etter trening eller på mail. Telefoner gjøres fortrinnsvis på dagtid. God kontakt mellom trener og foresatte er viktig for barnets utvikling.
 • Er støttende og heiende. I utgangspunktet er det trenere som skal følge opp utøveren under stevnet mht. det sportslige. Ikke straff eller kritiser barnet hvis resultatet ikke blir som forventet. Støtt og gi ros – vis at du er like glad i barnet uansett.
 • Stiller på dugnader. Vi må ha hjelp til å arrangere egne konkurranser og må også ha en foresattkontakt pr gruppe som tar ansvar for at gruppene har minimum 1-2 sosiale arrangementer i løpet av et år.
 • Kontakter oss direkte hvis du lurer på noe. Lurer du på noe er det mulig å kontakte klubbens ansatte og spørre dem direkte. Dette kan være oppklarende. Ved uenighet – snakk med den det gjelder, ikke rundt. Kom gjerne med konstruktive innspill og forslag til forbedring.
 • Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du medlem, følger du klubbens regler
 • Engasjer deg, men husk at det er barna, ikke du som driver idrett.
 • Oppmuntre barna til innsats og engasjement.
 • Møt ikke barnet med spørsmålet «Vant du?» – spør heller «Var det morsomt?»
 • Respekter treneren og vedkommendes arbeid. Anerkjenn denne ovenfor barna dine.
 • Lær barna god oppførsel og folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel. Du skal støtte dine barn, men ikke være blind for at de også kan ha feil.
 • Lærer barna å takle både motgang og medgang.
 • Motiverer barnet ditt. Er du positiv til trening, påvirker det barnet ditt til å være positive på trening.
 • Vis god sportsånd og respekt for andre.

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 04.06.22
Godkjent: 04.06.22