27/10/2020

Retningslinjer; lagleder lokale konkurranser

Med lokale konkurranser menes det konkurranser som ikke krever overnatting, og  skjer hovedsakelig i Oslo, Viken (gml Akershus).

Forkant

 • Bekreft til trener at du er lagleder
 • Førstehjelpssekk (se eget dokument; Førstehjelpsutstyr)
 • Gjøre seg kjent med deltakerlisten på Livetiming
 • Gjøre seg kjent med tidsskjema
 • Tidspunkt for lagledermøte, hentes fra innbydelsen (medley.no)
 • Motta kode for Livetiming fra trener
 • Lagleder må disponere egen smarttelefon med nettilgang
 • ASK T-skjorte (hentes på kontoret)
 • ASK-flagget (hentes på kontoret)

Underveis

 • Komme tidlig, minimum 15 minutt før innsvømming starter
 • Prate med trenere og utøvere/foresatte
 • Sette opp ASK-flagget ved tribunen så fort som mulig, så ASK-supportere ser hvor de kan samles
 • Avklare med trener om hvilke oppgaver han/hun trenger hjelp til, men i hovedsak hjelpe trener med praktiske gjøremål som strykninger, innmelding av stafettlag, finne svømmere, bistå ved stafetter
 • Avklare med trener ang strykninger/etteranmeldinger som skal meddelelse på lagledermøte
 • Delta på lagledermøte
 • Bistå så heiarop blir utført
 • Være tilgjengelig for beskjeder som gis og kontakte sekretariat/overdommer når dette bes om. Holde trenere og utøvere informert om endringer som gis fra sekretariat/overdommer
 • Ved tildeling av sosialrom på konkurranser, tilse at det holdes i orden og at det er ro for restitusjon
 • Sørge for at alle er inkludert

Etterkant

 • Levere inn førstehjelpssekk
 • Melde inn om hva som er brukt av førstehjelpsutstyr, hva som evt mangler
 • Levere inn ASK-flagget

Regler
Alkohol og tobakk:

 • Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
 • Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

NIFs retningslinjer: https://www.idrettsforbundet.no/tema/folkehelse-og-skole/alkohol-og-tobakk/

 Politiattest:

 • Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Ta kontakt med klubbens ansvarlig for politiattest.

Bekreftelse på formål: (klubben må fylle ut)
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/3e5d6176b48841688661e3eef096fbd6/bekreftelseformalbm.pdf

Søknad: https://attest.politi.no/

Jeg har lest dette dokumentet og forholder meg til de regler som er satt opp, og arbeidsoppgaver som skal gjøres.

 

____________________                           ___________________________________
Dato:                                                     Underskrift:

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20