07/09/2017

REKRUTTGRUPPER

Overgangsgrupper skal lette overgangen fra svømmeskole til trening og gjøre overgangen fra en konkurransegruppe til en høyere konkurransegruppe lettere.


«DELFIN OG HAI» er de to øverste nivåene i Svømmeskolen. Disse gruppene trener 2 ganger i uken, skal lære seg de grunnleggende ferdighetene i alle svømmearter, samt har mulighet til å delta på ikke-approberte konkurranser.
Les mer om Delfin og Hai sine mål og delmål her


«INTRO» Gruppen vil fungere som overgang fra svømmeskole til treningsgruppene gjennom økt treningsmengde og innføring av nødvendige komponenter, ferdigheter og begreper (treningsmiljø i gruppe, sirkel svømming, tempo/klokke, vokabular og opplæring på land).


«START» Første konkurransegruppe i klubben. Økt treningsmengde, inkludering i klubben samt høy deltakelse på ikke-approberte konkurranser. Når svømmerne begynner å få god rutine på Ikke-approberte konkurranser håper vi at de vil prøve å være med på en approbert konkurranse. Startgruppen jobber mot å videreutvikle alle svømmearter og forbereder svømmerne på overgang til «Konkurranse».


«KONKURRANSE» For å kvalifisere seg til Konkurranse må deltakerne vise motivasjon både på trening og i konkurranser, følge opp trenerens anbefalinger og råd. Dette mestringsnivået fokuserer på å utvikle kompetanse og ferdigheter som kreves for konkurransesvømming, både som enkeltutøver og i team. Svømmerne søker selv råd og tilbakemeldinger fra trener jevnlig. Svømmerne vil på dette nivået i økende grad forstå den faglige begrunnelsen for ulike treningsteknikker og ferdigheter og hvordan man skal anvende disse i konkurransesituasjoner. Det oppfordres til å arrangere sosial e aktiviteter for gruppen slik at utøverne kan knytte enda sterkere bånd til sine treningskamerater, men slike aktiviteter må tilrettelegges utenom ordinære treningstider. Gruppen støtter hverandre både på trening og i konkurransesituasjoner.