Oppdaterte lister NM Master

05/03/2016

NM master, påmeldinger pr 05/03. Tilbakemeldinger innen 07/03