Oppdatering og endringer i Corona situasjonen

13/03/2020

Også Asker svømmeklubb er sterkt rammet av de nasjonale tiltakene som ble kommunisert i går. Vi vil i solidaritet følge de retningslinjene som er gitt og kommer.

Den nye sitasjonen får store konsekvenser og her er en oppdatering på generelt grunnlag. Det vil komme mer spesifikk informasjon for de enkelte gruppene og informasjon vil bli fortløpende oppdatert.

Årsmøtet og årsmøtefesten

Årsmøtet og etterfølgende fest som var planlagt til 18 mars, vil bli utsatt. Norges Idrettsforbund har utsatt fristen for gjennomføring av årsmøtet til 15 juni. Vi vil komme tilbake med dato for nytt årsmøte som tidligst vil bli avholdt mot slutten av april. Det sittende styret vil opprettholde sin funksjon til nytt styre velges på årsmøtet.

Når det gjelder årsmøtefesten, vil påmeldinger bli videreført og arrangementet lagt til nytt tidspunkt.

Holmen Svømmehall og trening

Som dere vet, er Holmen svømmehall stengt. For Elitegruppene vil trenerne komme med program for individuell egentrening. Vi vil holde dere fortløpende orientert om hvor lenge svømmehallen er stengt for trening. Slik det er nå er svømmehallen stengt til og med 26. mars 2020. For rekruttgruppene Intro, Start og Konkurranse blir det ingen trening i kommende periode.

For alle treningspartier, følg med på FB, klubbens hjemmeside eller ta kontakt med klubbens hovedtrener.

Klubbens ansatte

Alle våre fast ansatte med aktivitet knyttet til vann er permittert. Permisjonsgraden varierer ut fra de oppgavene som kan og skal gjennomføres i den kommende perioden. Dette gjør veldig vondt, men vi blir nødt til å gjøre tiltak nå for å sikre god drift når ting normaliseres igjen. De ansatte forstår situasjon og støtter prosessen til klubbens beste. Tiltakene gjelder også for de timebaserte instruktørene. Daglig leder vil ivareta drift og kommunikasjon med klubbens medlemmer periodevis.

Hilsen daglig leder og styret i Asker svømmeklubb
Admin@askersvom.no