05/09/2017

FRITAK AV ØKONOMISKE ÅRSAKER

 

Det finnes ulike støtteordninger som skal bidra til at alle barn og unge skal få tilgang til trening – uavhengig av foresattes økonomiske evne:

  1. Hver enkelt barne- og ungdomsskole har et beløp som kan benyttes blant annet for betaling av treningsavgift (AiA). Tiltaket har som mål at alle barn og unge i Asker kan delta i aktiviteter som er vanlig for barn og unge i samme alder. Barn/unge og foresatte som ønsker hjelp kan ta kontakt med sin skole ved kontaktlærer, rektor eller helsesøster.
  2. Dersom foresatte mottar sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få dekket kostnader til treningsavgifter for barn og unge.
  3. Det er også mulig å søke idrettslaget om reduksjon for treningsavgift. Ta kontakt med daglig leder på e-post (admin@askersvom.no).