Nye Facebook grupper

16/06/2017

Vi har oppdatert Facebookgruppene slik at de nå reflekterer de nye treningspartiene. De gamle gruppene vil snart bli stengt. Det er derfor viktig at alle foreldre sjekker at de er medlemmer av de nye gruppene. Alle nye grupper har navn som starter på ‘ASK’ og deretter navnet på partiet, f.eks. ‘ASK – Elite Senior,’ ‘ASK – Konkurranse 2’ etc. Foreldre som ikke er med i de nye gruppene bes søke opp riktig ny gruppe og melde seg inn. Gruppene brukes til å spre informasjon fra trenere og ledelsen i klubben, samt organisere felles aktiviteter for gruppen etc. Ved problemer, ta kontakt med Tone Lauritzen (tone_lauritzen@yahoo.no).

Alle grupper er lukkede grupper.

ASK – Start

ASK – Konkurranse 1

ASK – Konkurranse 2

ASK – Elite Ung

ASK – Elite Junior

ASK – Elite Senior

ASK – Speed Elite

ASK – Speed Training

ASK – Medley