Midlertidig stans i all innendørs aktivitet

17/03/2021

Kjære alle sammen

Det er med stor beklagelse av vi nå går inn i smittebølge 3 og med full nedstengning i Asker. Som dere er kjent med er bassengene nå stengt, og som klubb får vi kun lov til å ha litt trening ute for små grupper. Alt av klubbens aktivitet er stengt ned så som trening, opplæringsaktivitet gjennom svømmeskolen, skolesvømming og vanntilvenning for barnehager. Det betyr at alle klubbens ansatte er permittert, de fleste helt, noen av trenerne jobber litt pga trening ute for Elite og rekrutter. Alle instruktørene blir permittert grunnet stengt basseng.

Vi krysser fingrene for å være tilbake i bassenget igjen etter 25. april.

Ta vare på hverandre i denne tiden.

Har dere spørsmål kan de rettes til admin@askersvom.no

Med vennlig hilsen
Styret og Daglig leder, Kari.