Mer informasjon om Landøya Bad

29/01/2016

Asker svømmeklubb har jobbet den siste tiden i forhold til lufteanlegget på Landøya og i den forbindelse har vi litt mer informasjon å komme med.
Lufteanlegget
Tidligere var aggregatet ustabilt om natten. Det gjorde nok at det var for stillestående luft om morgenen. Aggregatet går nå stabilt om natten også. Feil på spjeld er rettet opp. Motorvern skal byttes en av de nærmeste dagene. Dette vil gjøre at anlegget er ute av drift en dag og vil medføre at trening utgår. Det er nå lagt inn driftsavtale også i helger for oppfølgig av lufteanlegget. I tillegg er det opprettet direktelinje mellom personalet på Landøya og teknisk personell for oppfølging dersom noe skulle skje.

Helserisiko
På Landøya benyttes ikke syre i renseprosessen. Derfor vil klorgass ikke være tilstede i luften. Kloraminer er derimot tilstede. Disse finnes det ingen norske grenseverdier på i svømmeanlegg, men WHO har satt veiledende verdier. En svensk undersøkelse viser at dette ikke skal være noe faremoment i svømmehaller. Asker kommune sjekker allikevel opp om vi kan få gjort målinger i Landøya bad.

Norges svømmeforbund skriver at spesielt elitesvømmere er utsatt for klor og det virke å være en sammenheng mellom trening i klorholdige svømmebasseng og utvikling av skade på luftveier, allergiske reaksjoner og anstrengelsesastma. Det fremkommer av informasjon der det gjelder klorgass, ikke kloarminer. Norges svømmeforbund oppfordrer svømmere som har mistanke om astma til å kontakte lege.

Asker svømmeklubb sjekker dette opp for å finne ut mer hva slags data de sitter på i forhold til kloraminer.

Effektiv lufting
For at lufteanlegget skal få best mulig arbeidsvilkår er det viktig at færrest mulig oppholder seg i bassengområdet. Foreldre oppfordres derfor for å holde seg ute i gangen ved trening.

Trenerne har fått tydelig instruks om at alle dører, inner- og ytterdører, skal holdes lukket hele tiden. Instruksen omfatter også bruk av viftene for å bevege luften langs vannoverflaten.

Med hilsen Asker svømmeklubb.