Medlemsskap 2020

09/01/2020

Nytt år og nye muligheter!
Godt nytt år alle sammen!

Ønsker du å støtte klubben i ditt hjerte ved å være medlem?
Kun 250kr i året!
Du kan registrere deg som medlem her:
https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=100890

Husk at alle styremedlemmer og dommere skal være medlem av klubben. Om du ønsker å ha stemmerett under årsmøtet, skal medlemskontingent være betalt minst 1 måned i forveien.