06/11/2018

KONKURRANSEGRUPPER

«Konkurranse» – gruppen trener for å kunne konkurrere i alle fire disipliner (fly, rygg, bryst, fri) i en variasjon av både korte og lange distanser (50 – 800m).

Denne gruppen er dessuten åpen for yngre svømmere som foreløpig ikke er gamle nok til å kunne konkurrere på krets – /regionnivå, men som har utviklet treningskapasitet og ferdigheter som eldre svømmere.

For å kvalifisere seg til Konkurranse må deltakerne vise motivasjon både på trening og i konkurranser, følge opp trenerens anbefalinger og råd. Dette mestringsnivået fokuserer på å utvikle kompetanse og ferdigheter som kreves for konkurransesvømming, både som enkeltutøver og i team. Svømmerne søker selv råd og tilbakemeldinger fra trener jevnlig. Svømmerne vil på dette nivået i økende grad forstå den faglige begrunnelsen for ulike treningsteknikker og ferdigheter og hvordan man skal anvende disse i konkurransesituasjoner. Det oppfordres til å arrangere sosial e aktiviteter for gruppen slik at utøverne kan knytte enda sterkere bånd til sine treningskamerater, men slike aktiviteter må tilrettelegges utenom ordinære treningstider. Gruppen støtter hverandre både på trening og i konkurransesituasjoner.


«Elite Ung» er for utøvere som ytterligere ønsker å utvikle sine svømmeferdigheter og fysikk, samt hevde seg i nasjonale aldersbestemte konkurranser. Utøverne i denne gruppen behersker alle sider av de 4 svømmeartene, herunder start og vendinger. LÅMØ* er en av sesongens viktigste konkurranser, og de 5 LÅMØ – øvelsene beherskes godt. Gruppen jobber målrettet for å hevde seg i LÅMØ og ÅM.

Utøvere forventes å utvise høy motivasjon og stor treningsvilje for videre utvikling i programmet. Det er også på dette nivået viktig å kunne balansere trenings – og skolekrav på en god måte. Kravet til svømmerne er en stabil og seriøs treningsinnsats, samt at svømmeren deltar på konkurranser iht. terminlisten og i samråd med trener. Svømmere i gruppa skal ha potensiale for LÅMØ – deltagelse.