28/10/2020

Klubbutstyr; utleie

Tribuner

Ansvarlig: Konkurranseansvarlig

  • Faktura sendes ihht til avtale gjort ved bestilling.

Tidtakeranlegg

Ansvarlig: Konkurranseansvarlig

  • Det må være en kontrakt som signeres før utleie: «De er ansvarlig for utstyret opp til 350.000,- kroner».
  • Det skal være forsvarlig transport. Rack skap må stå oppreist.
  • Plater skal spyles når de tas opp av vannet, kontakter kobles fra slik at tørkeforhold blir optimale.

 Sjekkliste ved inn- og utlevering:

Komponent

Utlevert

Innlevert

Rackskap

 

 

Rackskap innhold: 3 stk PC

 

 

Rackskap innhold: 3 stk trådløst tastatur

 

 

Rackskap innhold: 3 stk trådløs mus

 

 

Rackskap innhold: 3 stk LCD skjermer

 

 

Rackskap innhold: UPS strømboks

 

 

Rackskap innhold: Quantum Klokken med USB dongle

 

 

8 Innslagsplater

 

 

8 Trykknapper innslag

 

 

8 Tilkoblingspunkter for plate og knapp

 

 

8 Plastbokser mot sprut

 

 

1 Terminator til tilkoblingspunkt

 

 

Lang kabel fra tilkoblingspunkter til rackskap

 

 

Starterboksen

 

 

Starterboksen: Mikrofon til starter

 

 

Starterboksen: Kabel til rackskap

 

 

Er platene spylt før retur?

 

 

Tavle med strømkabel og antenne

 

 

Sjekkliste før konkurranse/utlån

Aktivitet

Utført

PC operativsystem er oppdatert til siste versjon

 

8 Plater testet/innslag registrert

 

Starter er testet og gir signal til klokke PC

 

Klokke PC gir startsignal til Victoria PC

 

Sjekkliste etter konkurranse/utlån

Aktivitet

Utført

Opptelling av utstyr, komplett for 8 baner:

plater,

trykknapp,

tilkoblingsbokser med én terminator

plastbokser,

høyttalere

 

Sjekk at kabler er skrudd løs/optimal tørke for komponenter

 

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20