25/10/2020

Klubbhåndbok for Asker svømmeklubb

Klubbinformasjon
Klubbnavn: Asker Svømmeklubb
Stiftet: 1971
Idrett(er): master, open water, stup, svømming, synkron, vannpolo
Postadresse: Holmengata 6, 1394 Nesbru
E-postadresse: admin@askersvom.no
Organisasjonsnummer: 975633365
Medlem av: Norges idrettsforbund, Norges svømmeforbund, Akershus svømmekrets
Tilknyttet: Asker idrettsråd, Viken idrettskrets

Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben. Håndboken skal sikre kontinuitet og forutsigbarhet i klubbens arbeid. Håndboken er et arbeidsverktøy for alle tilknyttet Asker svømmeklubb; inkludert foresatte i klubben vår. Klubbhåndboken er laget av styret etter innspill fra komitéer, utvalg, trenere, utøvere og foresatte.

Hele klubbhåndboken er gjennomgått og oppdatert pr 18.10.22. Endringer etter denne gjennomgangen merkes med dato ved aktuelle kapitler i innholdsfortegnelsen, samt i selve dokumentet.

 1. Innledning
  1.1 Klubbens historie
  1.2 Visjon
  1.3 Virksomhetsidé
  1.4 Verdier
  1.5 Mål for Asker svømmeklubb
 2. Organisasjon
  2.1 Organisasjonskart
  2.2 Årsmøtet
  2.3 Klubbens lov
  2.4 Styret
  2.5 Ansatte
  2.6 Utvalg/komitéer
 3. Medlemskap
  3.1 Medlemskontingent
  3.2 Treningsavgifter
  3.3 Startkontingenter – deltakeravgifter
 4. Klubbens aktiviteter
  4.1 Treningsgrupper
  4.2 Terminliste for Asker svømmeklubb
  4.3 Konkurranser generelt
  4.4 Klubbens konkurranser/arrangementer
  4.5 Reise i regi klubben
 5. Til deg som er…
  5.1 Utøver
  5.2 Foresatt
  5.3 Trener
  5.4 Lagleder
 6. Klubbdrift
  6.1 Årshjul
  6.2 Kurs og utdanning
  6.3 Politiattester
  6.4 Klubbens antidopingarbeid
  6.5 Kommunikasjon
  6.6 Arbeidsgiveransvar
  6.7 Økonomi
  6.8 Forsikringer
  6.9 Samtykkeskjema for publisering av bilder
  6.10 Anlegg og utstyr
  6.11 Utmerkelser og æresbevisninger
  6.12 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) – kommer
  6.13 Trakassering
  6.14 Alvorlige hendelser og ulykker
  6.15 Skade/sykdom utøvere
  6.16 Beredskapsplan – kommer
 7. Vedlegg til klubbhåndbok
  Retningslinjer; foresatte
  Retningslinjer; kontrollkomité
  Retningslinjer; lagleder ekstern treningsleir
  Retningslinjer; lagleder eksterne konkurranser
  Retningslinjer; lagleder lokale konkurranser
  Retningslinjer; mobbing
  Retningslinjer; rusmidler
  Retningslinjer; skikk og bruk e-post
  Retningslinjer; svømmeskolen
  Retningslinjer; trenere
  Retningslinjer; trivsel for trening og konkurranser
  Retningslinjer; utøvere
  Retningslinjer; valgkomité
  Retningslinjer; på reisefot
  Rutiner; alarmplan
  Rutiner; kriseplan
  Rutiner; oppfølging av skadde utøvere
  Stillingsbeskrivelse; ansatte
  Stillingsbeskrivelse; styret
  Funksjon; andre frivillige
  Funksjon; foresattkontakter
  Funksjon; revisor
  Sjekkliste; HMS-runde – kommer
  Sjekkliste; konkurranseutvalg
  Sjekkliste; årsmøte
  Klubbutstyr; utleie
  Alkoholpolicy
  Antidopingpolicy
  Innmeldingsskjema «Si det til oss»
  Samtykkeskjema for publisering av bilder og film
  Økonomihåndbok for Asker svømmeklubb