ivolunteer

09/06/2022

Kjære alle sammen

Asker svømmeklubb er et idrettslag drevet på frivillig basis. I tillegg til tilskudd og inntekter fra svømmeopplæringen er klubben i likhet med andre frivillige organisasjoner avhengig av bistand og hjelp fra våre medlemmer for å få hjulene til å gå rundt. Dette er i første rekke bistand knyttet til gjennomføring av mesterskap og arrangement og deltakelse på stevner, men også bistand til andre oppgaver i klubben slik som gjennomføring av ulike sosiale aktiviteter for utøverne, styrearbeid, foreldrekontakter eller skribenter til hjemmesiden og sosiale medier.

For å sikre tilstrekkelig frivillig bistand til klubbens aktiviteter samt fordele slik bistand mer rettferdig mellom medlemmene, knytter klubben nå slik bistand direkte til treningsavgiften. Rent konkret innfører klubben nå en ordning der treningsavgiften reduseres for de medlemmene som bidrar til klubbens arbeid. Denne nye ordningen gjelder for dem som har eller er medlemmer i treningsgruppene (Elite, NM Jr, ÅM, Konkurranse, Start, Intro og Masters).

For å melde seg til frivillig arbeid, har vi tatt ibruk en programvare som heter ivolunteer. Her kan dere allerede nå gå inn og melde dere til dugnad høsten 2022.

For å komme til siden der all informasjon ligger, klikk her: https://askersvom.no/dugnad-egne-stevner/

For å komme raskt inn på siden for påmelding, klikk her: https://askersk.ivolunteer.com/

Lykke til, og som vanlig er det bare å ta kontakt om det er noe du/dere lurer på.

Kari