Invitasjon til Årsmøte 2017

18/01/2017

Velkommen til årsmøte 2017

Dato:    Onsdag 22. mars 2017

Tid:       kl. 18.00 – 19.00

Sted:     Møterom tilhørende Radar Ungdomskafé (Asker kulturhus, Kirkeveien 206)

Agenda:Innkalling & Agenda årsmøte 2017

 

Etter årsmøtet vil det bli servert middag på Radar Ungdomskafé. Egen påmelding for dette er sendt ut og ligger tilgjengelig på tryggivann.no.

http://tryggivann.no/viskurs.aspx?arr=3 Velg»Annet» lengst ned og «Årsmøtefest 2017».

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 8.mars 2017, e-post styret@askersvom.no. Sakspapirer vil bli lagt ut på https://askersvom.no/dokumenter/senest 15. mars 2017

 

For å ha stemmerett på årsmøtet og være valgbar til verv må man ha fylt 15 år, være registrert som medlem senest en måned før årsmøtet, og kontingenten må være betalt.

Du registrerer deg som medlem på http://www.tryggivann.no, velg kurs fra Asker SK, kurstype Annet, kurs «Medlemskap 2017». Regning for kontingenten kommer da på e-post.

(direkte lenke: http://tryggivann.no/viskurs.aspx?arr=3)

Send mail til admin@askersvom.no hvis du trenger hjelp.

Vi oppfordrer foreldre til å støtte klubben gjennom registrering av medlemskap.

Hilsen Styret