Intensivkurs svømmeopplæring for voksne

24/04/2018

Voksenopplæring er et tilbud til alle voksne i nærmiljøet som trenger opplæring eller veiledning i svømming. Her tar vi av oss voksne som aldri har lært å svømme, voksne med vannskrekk, voksne som kan svømme men trenger mer trening før de går ut på dypet osv.

Målsetningen å få kursdeltakerne til å bli trygge i vannet, samt lære å svømme. Å skape trygghet til instruktøren er et viktig element i voksenopplæringen. I likhet med kursene for barn er det også viktig at de voksne skal bli kjent med og trygg på oppdriften og motstanden i vannet. Igjen benyttes elementære flyte- og gliøvelser før den ordinære teknikktreningen starter. Det å være redd for å ha hodet under vann er et svært vanlig problem på disse kursene og det jobbes også mye med å opparbeide trygghet på dette området.

Kurset blir stort sett lagt opp etter individuelle behov der hovedtanken er å gi deltakerne utfordringer på individuelt nivå.

Tid og sted:
Tirsdag 22.05.2018,  20.00- 20.45 Asker, Holmen terapibasseng
Tirsdag 29.05.2018,  20.00- 20.45 Asker, Holmen terapibasseng
Tirsdag 05.06.2018,  20.00- 20.45 Asker, Holmen terapibasseng
Tirsdag 12.06.2018,  20.00- 20.45 Asker, Holmen terapibasseng
Pris: 350kr + inngangsbilletter til svømmehallen + 250kr medlemskontingent (gjelder pr. kalenderår)

Påmelding: 
her
eller sende en mail til kurs@askersvom.no