Holmen IFO

18/08/2022

Ønsker ditt barn å forsøke ulike idretter? 

Klubben samarbeider med 4 andre klubber på Holmen om en idrettsfritidsordning (IFO) – et tilbud til barneskolene.  Les mer og meld på  https://www.deltager.no/event/holmenparkenifo2022#init

Gi gjerne info videre om du kjenner andre dette tilbudet vil passe for?