28/10/2020

Funksjon; premieansvarlig

Premieansvarlig står for anskaffelse av premiene og arrangerer utdeling ved konkurranse. Premieansvarlig vil også være ansvarlig for å anskaffe premier til årsmøte og mindre arrangementer. Premieansvarlig må koordinere med arrangementsansvarlig og daglig leder før premier bestilles.

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 20.03.20
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20