28/10/2020

Funksjon; foresattkontakter

Foresattkontaktene skal bidra til å gjøre jobben lettere for treneren samt legge til rette for sosiale aktiviteter i den enkelte gruppe. De skal forholde seg til treneren og bistå denne med praktiske og administrative oppgaver i tilknytning til stevner og treningsleirer. De skal imidlertid ikke delta i eller på annen måte involveres i det sportslige arbeidet.

Foresattkontaktene skal følge med på hvordan gruppen fungerer sosialt, og melde fra dersom det er ting som ikke fungerer. Hun/han er ansvarlig for å involvere andre foresatte.

Foresattkontaktens oppgaver er:

  • Foresattkontaktene skal legge til rette for 1-2 sosiale aktiviteter per halvår
  • Være et bindeledd mellom foresatte og trenerne for eksempel ved ev. sosiale utfordring i gruppen

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 09.11.20
Godkjent: 09.11.20