28/10/2020

Funksjon; andre frivillige

Laglederansvarlig

 • Bistå trenerne ved å fremskaffe lagledere til lokale konkurranser
 • Bistå administrasjonen ved å fremskaffe lagledere til eksterne konkurranser og treningsleirer
 • Sørge for at alle lagledere signerer retningslinjene som kreves som lagleder
 • Sørge for at alle lagledere fremviser gyldig politiattest
 • Holde Facebook-siden for ASKs lagledere oppdatert

Foresattkontakter

 • Legge til rette for 1-2 sosiale aktiviteter pr år.
 • Følge med på hvordan gruppen fungerer sosialt, og melde fra dersom det er ting som ikke fungerer. Hun/han er ansvarlig for å involvere andre foresatte ved behov.
 • Være kontaktpunkt for utøvere, foresatte og trener vedrørende sosiale problemstillinger og behov som det ønskes at skal tas opp i styret.

Facebookansvarlig – treningsgrupper

 • Administrere Facebook-grupper for alle treningsgruppene.
 • Legge til/fjerne medlemmer som hører/ikke hører til gruppene
 • Legge ut informasjon fra adminstrasjon og trenere
 • Holde timeplanen for trening oppdatert

Dommeransvarlig – arbeidsoppgaver:

 • Dommeransvarlig skal arbeide for at klubben til enhver tid disponerer nok autoriserte dommere som etter behov benyttes under avvikling av approberte konkurranser både i regi av egen klubb og andre klubber.
 • Koordinering av dommerutdanning opp mot Akershus Svømmekrets og Norges Svømmeforbund.
 • Til enhver tid ha oppdatert informasjon over autoriserte dommere i Asker SK
 • Melde inn endringer til Akershus svømmekrets dersom Norges Svømmeforbunds lister over autoriserte dommere ikke stemmer overens med klubbens eget register.
 • Planlegge kompetanseutvikling av klubbens dommere i samarbeid med Akershus svømmekrets´ kursinstruktør.
 • Videreformidle informasjon fra Norges Svømmeforbund og Lovutvalget til klubbens dommere og hovedtrener, samt videreformidle evt. tilsendt materiell.
 • Oppfølging av oppførte dommere i forkant av konkurranser i regi av Asker SK
 • Formidling av informasjon vedrørende dommerutdanning innad i klubben
 • Motivering av foresatte (og medlemmer over 14 år) til å søke kretsdommerutdanning
 • Motivering av autoriserte kretsdommere til å søke forbundsdommerutdanning
 • Ved behov, og etter innkalling, delta på styremøter eller konkurranseutvalgmøter i Asker SK vedrørende saker som berører oppgaver/funksjon som klubbens dommeransvarlig

Innholdsfortegnelse – Klubbhåndbok

Vedlikeholdt: 04.06.22
Redigert: 18.02.21
Godkjent: 18.02.21