Frivillighetskonferansen 2018 – tusen takk til alle frivillige!

27/10/2018

«Med dugnadsånd har vi gjennom generasjoner skapt det fundamentet vi står på sammen i dag. Og styrken ligger nettopp i at vi har skapt det sammen – med våre egne hender, at vi har gitt av vår tid, delt av vår kunnskap og vårt engasjement.» (Hans Majestet Kong Harald, nyttårstalen 2017)

Frivillighetskonferansen Asker 2018 ble åpnet av ordfører i Asker, Lene Conradi i Asker kulturhus lørdag 27. oktober. «Tusen takk til alle frivillige!».

Over 20 frivillige organisasjoner hadde møtt opp denne dagen for at frivilligheten skulle bli annerkjent, inspirert og skape nye kontakter og samarbeid. I tillegg til en reise i takknemmelighet ble vi ledet gjennom flere interessante foredrag med både informasjon om frivilligheten i Nye Asker kommune, statistikker og rørende historier og eksempler på organisasjoner som har utgjort en forskjell i samfunnet. Mingling, lunsj og stander skapte god stemning og god takhøyde en vakker høstdag i Asker kulturhus.

«Hvert lille samfunn i Norge består av vaffelstekere, kaffekokere, fotballtrenere, besøksvenner, villige hender og store hjerter som vi ikke hadde klart oss uten.» (Hans Majestet Kong Harald, nyttårstalen 2017)
Det finnes over 600 frivillige organisasjoner i Nye Asker. Asker kommune ønsker at det skal være enkelt å være frivillig – frivillighet er pådriver til økt samarbeid, det er en møteplass og utgjør et enormt samfunnsansvar. For et økt medborgerskap er frivillighet viktig – vi gir, og vi får.
På vegne av Asker svømmeklubb ønsker vi derfor å takke alle for at klubben har mulighet til å drive den aktiviteten som gjøres i dag. For at Asker svømmeklubb kan være med på å skape aktivitet i nærmiljøet, et trygt sted for barn og voksne, arbeidsplasser for ungdommer, et møtested, og ikke minst fortsette å arbeide mot det samfunnsansvaret som gjøres i dag.

Tusen takk til alle frivillige! (sitat Lene Conradi, frivillighetskonferansen 2018)
Frivillighetskonferansen i Asker kommune

Skrevet av Ingvild Eknes