Fremtidens Risenga

09/10/2018

I perioden 2018-2021 skal Risenga-området videreutvikles med flere nye fasiliteter. Det betyr at det vil være mye byggearbeid og anleggstrafikk i området. Derfor har Asker kommune laget et informasjonsskriv som kan gjøre det lettere å forstå hvordan dette vil påvirke tilgjengeligheten i området.

Praktisk info – Videreutvikling av Risenga
Videreutvikling av Risenga

Hvis du har noen spørsmål, kontakt:FremtidensRisenga@Asker.kommune.no

 

Nyttige lenker:

Felles nettside for videreutvikling av Risenga:

https://www.asker.kommune.no/fremtidensrisenga

Ny Risenga Ungdomsskole: https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/kommunale-byggeprosjekter/ny-risenga-ungdomsskole/

Eller følg Fremtidens Risenga på Facebook:

https://www.facebook.com/fremtidensrisenga/